De naturliga valet av din swimmingpool!

Teknik

BioBad

Biologisk reningsprocess bygger på speciella växter i kombination med mineraliskt bottenfilter

Hjärtat i anläggningen är ett biologiskt plantfilter som ger badvattnet dricksvattens kvalitet som i en alpsjö. Man slipper rening med kemikalier (klor) och de problem som detta kan medföra med röda ögon, klorallergier samt diverse oönskade klor-föreningar i naturen.

Stabilitet är viktigt när plant och djurlivet i dammen står i ett balanserat förhållande i ett litet ekosystem. Detta kan störas av bakterier och annat ”avfall” från människor som badar i dammen. Fotosyntesen hanterar en del av denna näring, genom att koldioxid, fosfor, värme och ljus bildar syrgas och ämnen som får växterna att växa. Mängden och relationen mellan olika ämnen är viktig för att systemet skall vara i balans.

Vattnet strömmar genom sand/grusbäddar för att renas. Vattnet renas på biologisk väg av mikroorganismer och smådjur och förvandlas till näring för olika vattenväxter, t ex näckrosor, säv och starrväxter. Dessa växter kan arrangeras på ett sätt som förhöjer naturupplevelsen.


Frågor & Svar

Hur är vattenkvaliteten?
Bio Nova poolanläggningar har byggts sedan 15 år över hela Europa. Här ingår många offentliga naturbad som kontinuerligt testas för vattenkvalitet och andra hygieniska krav.

Kan man ha fisk i dammen?
Nej tyvärr inte. Fiskar förorenar vattnet.

Finns det risk för mygg?
Knappast. Myggornas naturliga fiender håller dem borta.

Hur är vattentemperaturen?
Solen värmer vattnet. Temperaturen sprider sig till den djupare delen av badet.

Hur sköts anläggningen?
Er pool skapar bara sporadiskt arbete. Naturen tar hand om resten.

Partners & Leverantörer

Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad och prenumerera på vårt nyhetsbrev

Sociala nätverk

Följ oss för mer info eller dela saker som du tycker om på sociala nätverk

Om oss

I över 40 år har vi levererat kvalitetspooler för såväl offentligt bruk som för privatbostaden!

Om oss Kontakta oss