De naturliga valet av din swimmingpool!

Naturlig swimming pool

Helt utan kemikalier

Kemikaliefria pooler/dammar som skapar en rogivande miljö. Pool och de flesta tänker på en rektangulär sak som kanske inte är det mest estetiska här i världen. 

Men saker händer i branschen och den nya trenden är ett koncept som marknadsförs under varumärket Bio Nova. En Bio Nova-pool kan byggas i alla tänkbara former för att passa in i den tänkta miljön.

Bio Nova-poolen är en miljöanpassad pool naturligtvis helt fri från kemikalier. Ingenjörsfirman Rainer Grafinger har bidragit  mycket till naturbadens höga tekniska standard. Omfattande forskning, stora kunskaper i limnologi och lång erfarenhet ligger bakom utvecklingen av Bio Nova-poolen.

Vi tar vara på miljön, Rent vatten helt utan kemikalier!


Anläggningsalternativ

För den konkreta planeringen av anläggningen har vi utvecklat tre olika alternativ där Bio Nova-teknik används. Skillnaden mellan alternativen ligger huvudsakligen hos utformningen av vattnets kretslopp samt den speciella utformningen av användningsområdet.

Alternativ 1: Standardalternativet.
Detta koncept är anpassat för mindre naturbad med en baddamm med enkel form. Här finns 1-2 ytvattenutlopp som ger en jämn genomströmning av badets vatten. Fördelarna hos denna variant ligger i att investeringskostnaden för denna tekniska utrustning är låg.

Alternativ 2: Pool- varianten.
Detta utförande liknar till sin form och sammansättning de vanliga strängt geometriska utomhusbassängerna. Vattenreningsledningar och utlopp optimeras i förhållande till vattenvolymen.

Alternativ 3: Det större alternativet
Detta utförande är tänkt för badanläggningar med mer omväxlande utformning. För detta alternativ behövs flera ytvattenutlopp för en optimal genomströmning av badets olika delar.

Partners & Leverantörer

Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad och prenumerera på vårt nyhetsbrev

Sociala nätverk

Följ oss för mer info eller dela saker som du tycker om på sociala nätverk

Om oss

I över 40 år har vi levererat kvalitetspooler för såväl offentligt bruk som för privatbostaden!

Om oss Kontakta oss